နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တာဝန်ယူမှုတစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်မိန့်ခွန်း