ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောဒေသတွင် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်

 (၁၆-၁၂-၂၀၁၆)

.